Η εταιρεία Tόγκας Α.Ε., με τα καταστήματα ολοκληρωμένου διακοσμητικού concept για το σπίτι «aslanis home», βασίζει τη λειτουργία της στο Entersoft Business Suite.

Το νέο ενοποιημένο  πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, ενισχύοντας παράλληλα την πελατοκεντρική της φιλοσοφία. Η Tόγκας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994, εξελίσσοντας την τριαντάχρονη ιστορία της στο χώρο των  λευκών ειδών, με το όνομα «aslanis home», στην κατασκευή και εμπορία λευκών ειδών μοναδικού σχεδιασμού και εξαιρετικής ποιότητας. Η εταιρεία διαθέτει ήδη 8 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η Tόγκας Α.Ε.,  επέλεξε τα προηγμένα λειτουργικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του Entersoft Business Suite. Με το νέο λογισμικό, η εταιρεία διασφάλισε την αναβάθμιση των διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών δεδομένων της ανά κέντρο κόστους, αυτοματοποίησε τις διαδικασίες παραγγελιοληψίας και παραγγελιοδοσίας, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα και τον έλεγχο των αποθεμάτων της.

Παράλληλα, η απρόσκοπτη on line σύνδεση των σημείων λιανικής με τα κεντρικά σε συνδυασμό με την δυνατότητα που προσφέρει το λογισμικό για αμφίδρομη ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών με τα shop in shop καταστήματά της, αναβαθμίζουν συνολικά τον ουσιαστικό έλεγχο των πωλήσεών της και ενισχύουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της.