Η Epsilon Software υπέγραψε μία νέα σύμβαση εγκατάστασης και λειτουργίας της εφαρμογής Μισθοδοσίας «Pylon HRM» με την «Δ.Μασούτης Α.Ε.».

Ο Όμιλος Εταιρειών Μασούτης από το 1976 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, διαθέτοντας σήμερα συνολικά 210 καταστήματα λιανικής και 17 καταστήματα Cash & Carry στη Βόρεια Ελλάδα και απασχολώντας περισσότερους από 5.550 εργαζόμενους. Η νέα μεγάλη συνεργασία έρχεται ως επακόλουθο της μεγάλης δυναμικής που εμφανίζουν οι εφαρμογές Μισθοδοσίας και HRM της Epsilon Net. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εγκαταστάσεις για το 2010 ξεπέρασαν τις 300.