Η Epsilon Net ολοκληρώνει την επέκτασή της στη Ρουμανία με τη σύσταση της θυγατρικής της.

Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες δραστηριότητες της επιχείρησης στην τοπική αγορά, οι οποίες θα είναι επικεντρωμένες στο software.
H θυγατρική της Epsilon Net, που θα έχει εμπορικό χαρακτήρα, συστάθηκε σε συνεργασία με Ρουμάνο εταίρο με γνώση της τοπικής αγοράς πληροφορικής και λογιστικών εφαρμογών.

Για το 2009 δεν προβλέπεται άλλη κίνηση επέκτασης δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια, αν και η ελληνική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα αγοράς στη Βουλγαρία. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η δημιουργία μίας ακόμα θυγατρικής, της
Epsilon Business Training που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, στο τέταρτο τρίμηνο του 2008 καταγράφηκε μικρή επιβράδυνση των αυξητικών ρυθμών, οι οποίοι υπήρχαν στο εννιάμηνο της περσινής χρήσης. Ωστόσο, τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη της εταιρείας είναι αυξημένα το 2008 σε σχέση με το 2007.

Επίσης, ομαλά εξελίσσεται και το πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο έχουν επενδυθεί περίπου 663 χιλιάδες ευρώ από τα 1,68 εκ. ευρώ των κεφαλαίων από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.