Η Epsilon Net στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει μια νέα on line data base που περιλαμβάνει το σύνολο της χρηματιστηριακής αλλά και φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και τις διατάξεις που αφορούν την κεφαλαιαγορά και το δίκαιο των επιχειρήσεων.

Το νέο προϊόν με την ονομασία “Epsilon Financial Database (Stock Exchange Low, Tax & Labor)” απευθύνεται σε όλες τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σε όλες τις χρηματιστηριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το νέο προϊόν ανακοινώθηκε από τον Ιωάννη Μίχο, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Αθήνα για την παρουσίαση των εταιρειών της Ε.ΝΑ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Ο Ι. Μίχος έκανε λόγο για την πετυχημένη υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας στους πρώτους μήνες του 2009 με τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας “Pylon HRM Superior Solution” για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την πλήρη παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση σημαντικών στρατηγικών συνεργασιών και κινήσεων που έλαβαν χώρα τους πρώτους μήνες του 2009 όπως, στην ίδρυση της θυγατρικής “Epsilon Εκπαιδευτική Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “Epsilon Business Training”, στην εξαγορά της εταιρείας “Οικονομικές Εκδόσεις ” και τέλος στην στρατηγική συνεργασία των εταιρειών “Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική” με τη θυγατρική της εισηγμένης “Epsilon Εκπαιδευτική”.