Σημαντική θέση στο δίκτυο συνεργατών της LS Retail κέρδισε η Ergologic, αποσπώντας τον τίτλο LS Retail Gold Partner για το 2017, ένεκα των σημαντικών επιδόσεών της στις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των εταιρειών που χρησιμοποιούν λύσεις της.

Σύμφωνα με τον Magnus Norddahl, Διευθύνων Σύμβουλο και Πρόεδρο της LS Retail «Οι Gold συνεργάτες της LS Retail, αποτελούν ζωτικό μέρος του δικτύου των συνεργατών μας. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλές και αυτή η επιβράβευση είναι μια απόδειξη για την αξία που αυτοί φέρουν στο τραπέζι. Οι συνεργάτες στην κατηγορία Gold, έχουν επιδείξει μεγάλη δέσμευση στην συνεργασία τους με την LS Retail και οι επιδόσεις τους αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της επιτυχίας μας».