Η Ergon Iris εγκατέστησε το Atlas ERP στην εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων ISV+B Development, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της δημιουργίας και πώλησης συγκροτημάτων design κατοικιών και επαγγελματικών χώρων πολύ υψηλών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Atlas ERP επιλέχθηκε λόγω των ιδιαίτερων διαχειριστικών, κοστολογικών και οικονομικών απαιτήσεων που διέπουν το αντικείμενο εργασιών της ISV+B και των έργων της.

Με τη δυνατότητα προβολής δυναμικών κοστολογικών στοιχείων ανά έργο και φάση κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, δίνει πλεονέκτημα τόσο στους εκάστοτε μηχανικούς των έργων όσο και στη Διοίκηση. Οι αυτοματοποιημένες κοστολογικές πληροφορίες έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση του κόστους του έργου σε σχέση με το αρχικό προβλεφθέν.