Η Ericsson δημιουργεί το πιο προηγμένο χαρτοφυλάκιο Evolved Packet Core (SAE/EPC) του κλάδου για την υποστήριξη της εισαγωγής του δικτύου LTE των παρόχων.

Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται στα υπάρχοντα προϊόντα packet core της Ericsson και η νέα λειτουργία θα εισαχθεί μέσω απλών αναβαθμίσεων λογισμικού. Αυτό ελαχιστοποιεί τις δαπάνες κεφαλαίου των παρόχων και εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση στη νέα τεχνολογία. Η κινητήρια δύναμη της αρχιτεκτονικής του δικτύου Evolved Packet Core (SAE/EPC)* είναι η ταχεία ανάπτυξη της κινητής ευρυζωνικότητας, η οποία απαιτεί βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη αποδοτικότητα στο κυρίως δίκτυο.