Στην Έκθεση NAB 2016, 16-21 Απριλίου στο Λας Βέγκας, η Ericsson θα επιδείξει πώς διευκολύνει τους κατόχους περιεχομένου, τις εταιρείες τηλεοπτικών προγραμμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών να επανατοποθετηθούν στην αγορά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία στη διαδικτυακή εποχή της τηλεόρασης.

Καθώς οι καταναλωτές υπαγορεύουν ένα νέο ρυθμό αλλαγής μέσω της ακατάσβεστης επιθυμίας τους για διαρκή πρόσβαση σε ποιοτικό περιεχόμενο για κάθε τύπο οθόνης, η βιομηχανία τηλεόρασης και μέσων επικοινωνίας βιώνει μια πρωτοφανή ρήξη και παράλληλα μια θεαματική μετατόπιση της τηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του καταναλωτή. Στην έκθεση ΝΑΒ 2016 η Ericsson θα επιδείξει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο στον συγκεκριμένο τομέα, το οποίο περιλαμβάνει εμπλουτισμό μέσων, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή, καταλήγοντας σε μια ιδιαίτερα προηγμένη εμπειρία. Το χαρτοφυλάκιο της Ericsson, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές εσωτερικές επενδύσεις αλλά και αρκετές αγορές εταιρειών, αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες εικονικοποίησης, cloud, καθώς και ροών εργασιών καθοριζόμενων από λογισμικό, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες της να καινοτομούν με ευελιξία ενώ παράλληλα απολαμβάνουν αυξημένη αποδοτικότητα.