Η Ericsson και η Cisco Systems θα προχωρήσουν σε μετασχηματισμό και εικονικοποίηση των δικτύων της Vodafone Hutchison Αυστραλίας (VHA), συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία της VHA για τις νεοεμφανιζόμενες υπηρεσίες και στην εξέλιξη του δικτύου κορμού της εταιρείας με στόχο μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα προγραμματισμού χάρη στην τεχνολογία τεμαχισμού δικτύων.

Μέσω της απλούστευσης του δικτύου και των υποδομών της, η VHA θα αποκτήσει εργαλεία που θα της επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία και καινοτομία στον τρόπο εισαγωγής υπηρεσιών στην αγορά, με αποτέλεσμα βελτιωμένη εμπειρία συμμετοχής των πελατών, καθώς και μείωση των λειτουργικών δαπανών και δαπανών κεφαλαίου. Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη σημαντική συνεργασία μεταξύ της Ericsson και της Cisco στον τομέα τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο cloud.

Η προσφερόμενη λύση, με κοινή αρχιτεκτονική, αποτελείται από το σύστημα Ericsson Hyperscale Datacenter System και από στοιχεία λογισμικού όπως τα Ericsson Cloud Execution Environment, Ericsson Cloud Manager, Cloud SDN controller, σε συνδυασμό με τα Cisco WAN Automation Engine, Cisco Network Services Orchestrator (NSO), Cisco IP Network VNFs συμπεριλαμβανομένων των IOS XR 9000v και Cloud Services Router 1000v, καθώς και φυσικές και εικονικοποιημένες τεχνολογίες ασφαλείας όπως οι Adaptive Security Appliance και η θύρα ασφαλείας Cisco Firepower, σε συνδυασμό με υπηρεσίες και υποστήριξη.

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται η επιλογή που έκανε η VCA το 2014 όταν ανέθεσε στην Ericsson να αντικαταστήσει και να αναβαθμίσει ολόκληρο το δίκτυο κορμού της VHA, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, τεχνολογία εικονικοποίησης EPC και IMS/φωνής μέσω LTE.