Ρίχνοντας μια ματιά στο μέλλον, το ConsumerLab της Ericsson έδωσε στη δημοσιότητα την έκτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης καταναλωτικών τάσεων The 10 Hot Consumer Trends for 2017 and beyond.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial Ιntelligence, AI) φέτος αποτελεί ένα σημαντικό θέμα και οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα έχει πολύ πιο εξέχοντα ρόλο σε σχέση με πριν – τόσο στην κοινωνία όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον. Πράγματι, το 35 τοις εκατό των προχωρημένων χρηστών του διαδικτύου θα ήθελαν έναν σύμβουλο ΑΙ στην εργασία τους, ενώ ένας στους τέσσερις θα ήθελε ΑΙ ως διευθυντή τους. Συνοπτικά, οι 10 τάσεις για το 2017 και τα επόμενα χρόνια όπως τις καταγράφει η Ericsson στην έκθεσή της είναι: Τεχνητή Νοημοσύνη, Internet of Things (IoT), Αυτόνομα Αυτοκίνητα, Συγχωνευμένη Πραγματικότητα, Μη Συγχρονισμένα Σώματα, το Παράδοξο της Ασφάλειας κατά τη χρήση Ευφυών Συσκευών, Κοινωνικά Στεγανά, Επαυξημένη Ατομική Πραγματικότητα, Χάσμα Ιδιωτικότητας και ύπαρξη Μεγάλων Εταιρειών Τεχνολογίας για Όλους.