Η Ericsson παρουσίασε την Αγορά Διασυνδεδεμένων Οχημάτων, μια λύση που υπόσχεται να απλουστεύσει τη δημιουργία οικοσυστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών για διασυνδεδεμένα οχήματα.

Με αυτήν την πλατφόρμα οι κατασκευαστές ΟΕΜ, οι συνεργάτες και οι αυτοκινητιστές θα μπορούν πλέον οι ίδιοι να προωθούν την καινοτομία και τη συνδεσιμότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μια από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησαν τη νέα λύση είναι η Scania, με την πλατφόρμα Scania One.

Πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα πελατών που προσφέρει σε ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων, στους πελάτες τους, καθώς και στους οδηγούς πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Η λύση της Ericsson θα επιτρέψει στους ΟΕΜ να έχουν πλήρη έλεγχο της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής συμπερίληψης ψηφιακών υπηρεσιών τρίτων, πλήρως ενσωματωμένων σε μια ψηφιακή αγορά.Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους ΟΕΜ να δημιουργήσουν ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα για τους κύριους συνεργάτες τους, καθώς και για πρωτοπόρους οι οποίοι θέλουν να εφεύρουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των διασυνδεδεμένων οχημάτων.

Πίσω από το Cloud Διασυνδεδεμένων Οχημάτων της Ericsson βρίσκεται η λύση ΙοΤ Accelerator που έχει αναπτύξει η ίδια, η οποία υπόσχεται ασφαλή διαχείριση κινητής συνδεσιμότητας κορυφαίου επιπέδου και αξιόπιστες τεχνολογικές συνεργασίες, παράλληλα με ταχεία υλοποίηση του ΙοΤ και δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης.