Η Ericsson προχώρησε στην επέκταση του 5G προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) από το σύνολο των κλάδων σε μια σειρά ευρωπαϊκών αγορών.

Το πρόγραμμα 5G for Europe θα συγκεντρώσει σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανίας, το δημόσιο τομέα και κορυφαία πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου και να αυξήσει τα οφέλη της Διαδικτυωμένης Κοινωνίας. Καθοδηγούμενο από την Ericsson, το 5G for Europe θα επικεντρωθεί στην παροχή έρευνας, καινοτομίας και βιομηχανικών πιλότων που χρησιμοποιούν δίκτυα 5G επόμενης γενιάς ως καταλύτη. Το πρόγραμμα θα εισάγει διεπαγγελματικές συνεργασίες έρευνας με επίκεντρο την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις βιομηχανικές διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, που ορίζουν την Ευρώπης ως την περιοχή με τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη R&D στον κόσμο.