Οι επιχειρήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση του Cloud, προκειμένου να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, επιτυγχάνοντας παράλληλα ταχύτερη είσοδο στην αγορά για νέα προϊόντα (faster Τime-Τo-Μarket) και αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητές τους για καινοτομία.

Oι πάροχοι τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή θέση εκκίνησης προκειμένου να αναδειχθούν νικητές στη νέα εποχή του Cloud, καθώς διαθέτουν τα πιο σημαντικά στοιχεία της αλυσίδας αξίας του Cloud: την πελατειακή βάση, τη συνδεσιμότητα καθώς και μια σειρά από καταλύτες, όπως την ταυτότητα συνδρομητή και την τοποθεσία του, τις Συμφωνίες Επίπεδου Υπηρεσιών (Service Level Agreements), τις δυνατότητες χρέωσης και τιμολόγησης του πελάτη. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της Ericsson, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου InfocomWorld 2011 με θέμα «Ψηφιακή Ελλάδα: Η μέρα μετά την κρίση», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πρόσφατα.

Ο Amerigo Garofano, Vice President Engagement Practices της Νοτιοανατολικής Μεσογείου της Ericsson, παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το Cloud, η οποία συνιστά την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε παρόχους, την υλοποίηση και τη διασύνδεση Clouds.