Η Ericsson προχώρησε στην έναρξη του προγράμματος 5G Exchange (5GEx) που αποτελεί το πρώτο στάδιο μίας 5G Υποδομής Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (5G PPP), πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας.

Το 5GEx στοχεύει στην επίτευξη μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς παροχής υπηρεσιών 5G υποδομής, που να ενσωματώνει πολλαπλούς πάροχους και τεχνολογίες. Το πρόγραμμα θα εστιάσει στην υποστήριξη και ενορχήστρωση, μεταξύ των τομέων παροχής υπηρεσιών, από πολλαπλούς διαχειριστές ή πολλαπλό πεδίο ενιαίας διοίκησης. Η ενορχήστρωση θα είναι συμβατή με Network Functions Virtualization και με software-defined τεχνολογιών δικτύωσης. End-to-end δεδομένα δικτύου και υπηρεσιών, θα έχουν τη δυνατότητα διάχυσης σε περιβάλλον πολλαπλών πάροχων, ετερογενούς τεχνολογίας και πόρων. Για τους φορείς και παρόχους περιεχομένου, αυτό οδηγεί σε μια αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο εισαγωγής τους στην αγορά.