Η Ericsson προχώρησε σε συμφωνία με το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Telecommunication System Institute - TSI).

Η συμφωνία έχει στόχο την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σε θέματα που σχετίζονται  με τα μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών.

Το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων προβλέπεται να πιστοποιηθεί από την ECA (Ericsson Network Technologies AB), προκειμένου να εκπαιδεύσει τους μηχανικούς εγκατάστασης δικτύων στο σύστημα Ericsson RibbonetTM.

Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την εγκατάσταση των μητροπολικών δικτύων σε 13 δήμους της ελληνικής περιφέρειας (Τρίκαλα, Φάρσαλα, Λάρισα, Άγιος Νικόλαος, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Φλώρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Ερμούπολη, Αγρίνιο), η Ericsson Hellas, ως αποκλειστικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων, προχώρησε σε μία ακόμα συνεργασία με το TSI μέσω της Ericsson Network Technologies AB.

Η συμφωνία προβλέπει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις τεχνολογίες Ericsson Ribbonet από την Ericsson Network Technologies AB προς το TSI. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εγκατάσταση Ribbonet και σχεδιασμό δικτύων πρόσβασης οπτικής ίνας.