Η ESET προέβη στην εξαγορά της Comdom Software, Σλοβάκικης εταιρείας λογισμικού, δημοφιλή για λύσεις antispam.

Η πρόσφατη εξαγορά, που πραγματοποίησε η εταιρεία, υπογραμμίζει τη στρατηγική της για εδραίωση της ηγετικής θέσης της στην ανάπτυξη λογισμικού ασφαλείας. Με την ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς, η ESET αποκτά περαιτέρω δυναμική στην αύξηση της απόδοσής της στον τομέα ανάπτυξης προηγμένων λύσεων ασφαλείας. «Η ESET είναι μια εταιρεία με σταθερό προσανατολισμό στην  έρευνα και ανάπτυξη και πρόκειται να επωφεληθεί από την εν λόγω συγχώνευση, μέσω της αξιοποίηση του δυναμικού του συγκεκριμένου κατασκευαστή προηγμένων λύσεων antispam.

Βασιζόμενοι στην ομάδα των έμπειρων προγραμματιστών και ερευνητών, οραματιζόμαστε την εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού ασφαλείας», δήλωσε ο Miroslav Trnka, Διευθύνων Σύμβουλος ESET Σλοβακίας. Η απόκτηση της Comdom Software αποτελεί τη δεύτερη εξαγορά της ESET από το 2008. Συγκεκριμένα, το 2008 η ESET πραγματοποίησε την εξαγορά της Τσέχικης εταιρείας Setrnet, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.