Η Syscom, αντιπρόσωπος των λύσεων ασφαλείας της Websense στην ελληνική αγορά, προμήθευσε την τράπεζα Eurobank με νέες άδειες χρήσης, ενώ επιπλέον υλοποίησε τη Web Security Suite της Websense και στις θυγατρικές Eurobank ΑΧΕΠΕΥ και Eurobank Factors.

Η λύση Websense Web Security Suite προστατεύει τους χρήστες του ομίλου EFG Eurobank από την επίσκεψή τους σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως, Adult Material, Drugs, Gambling κ.α., καθώς και σε ιστοσελίδες με τη δυνατότητα να προκαλέσουν κενά ασφάλειας και διαρροή κρίσιμων πληροφοριών.