Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & FYROM, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την εταιρεία Eurochange, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος στη Ελλάδα.

Το έργο MPS περιλαμβάνει την ανανέωση του εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα καθώς και στα 30 ανταλλακτήρια συναλλάγματος της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αναλωσίμων (παραγγελίες, παραδόσεις, συλλογή χρησιμοποιημένων κλπ.), καθώς και υπηρεσίες after-sales, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων που η Infolex διαθέτει για το σκοπό αυτό. Η χρήση της πλατφόρμας MPS Dashboard την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του πελάτη να καταχωρούν αιτήματα after-sales support και να έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων κάθε συσκευής (με δυνατότητες reporting ανά κέντρο κόστους κλπ.), των μηνιαίων χρεώσεων και των αντίστοιχων παραστατικών που έχουν εκδοθεί.