Η Eurolife ERB ανακοινώσε και επίσημα την έναρξη υλοποίησης της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Σε εκδήλωση για το προσωπικό που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου παρουσίασε τη στρατηγική και το project Eurolife 2.0 και καλωσόρισε τη νέα εποχή ανάπτυξης για την Eurolife ERB. Για την υλοποίηση της στρατηγικής, η Eurolife ERB προχώρησε στη σύσταση του Digital Transformation Office με επικεφαλής την Μπέσσυ Τόγια, η οποία ηγείται επίσης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης.