Μια ακόμα δράση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού της υλοποίησε πρόσφατα ο κορυφαίος ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB, συμμετέχοντας στο διήμερο διαγωνισμό καινοτομίας Crowdhackathon #Ιnsurance ως Χρυσός Χορηγός.

Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon. Η στήριξη του θεσμού εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία του Ομίλου Eurolife ERB, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η ψηφιακή εξέλιξη του Ομίλου και η υιοθέτηση τάσεων και προοπτικών που βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, την εμπειρία του πελάτη και των καναλιών εξυπηρέτησης.