Για τα επόμενα πέντε έτη ανανέωσε τη συνεργασία της η ναυτιλιακή EUROPEAN PRODUCT CARRIERS με την Intersys Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπο των Business Imaging & Professional Print λύσεων της Canon, επισφραγίζοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2011.

Στην ανανέωση της σύμβασης συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο, η μακρόχρονη και αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου υποστήριξη της Intersys στη διαχείριση των εκτυπωτικών αναγκών της εταιρείας, καθώς και η σημαντική εξοικονόμηση κόστους που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.