Η Aegean Power επέλεξε την EXIS για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης, ελέγχου και επεξεργασίας αιτήσεων για συνδέσεις παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος eXray CRM.

Αξιοποιώντας το module eXray Order το δίκτυο πωλήσεων της Aegean Power αποκτά τη δυνατότητα άμεσης και αυτοματοποιημένης on-line υποβολής αιτήσεων, κερδίζοντας σημαντικό χρόνο για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα λάθη.

Παράλληλα, η ίδια πλατφόρμα επελέγη για άλλες συναφείς κρίσιμες λειτουργίες της εταιρείας. Συγκεκριμένα μέσω του eXray Commissions η εταιρεία θα υπολογίζει και θα αποδίδει τις προμήθειες στους εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ μέσω του eXray Customer Service θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των ολοένα αυξανόμενων πελατών της, καταρχήν από το τηλεφωνικό της κέντρο.