Η Exodus και η MicroStrategy, εταιρεία προϊόντων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI), ανακοίνωσαν την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας τους με στόχο την παροχή λύσεων BI στην Ελλάδα και την Κύπρο.

H Exodus υποστηρίζει ότι ύστερα από εκτενή και λεπτομερή αξιολόγηση πάροχων προϊόντων επιχειρηματικής ευφυΐας, επέλεξε την πλατφόρμα της MicroStrategy ως την περισσότερο ευέλικτη, εύχρηστη και ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών που διέπει τους σύγχρονους οργανισμούς διαφόρων κλάδων.

Η MicroStrategy ιδρύθηκε το 1989 και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ανάλυσης δεδομένων, παρακολούθησης και διαχείρισης της επιχειρηματικής απόδοσης, καθώς και προηγμένα εργαλεία δυναμικών επιχειρηματικών αναφορών.