Η F-SYS ανέλαβε, μετά από σχετικό διαγωνισμό, την επέκταση των χώρων του data center της Med Nautilus στην Μεταμόρφωση.

Η επέκταση αφορά 1000m² χώρου και οι εργασίες  αφορούν την πλήρη κάλυψη με συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας. Μεταξύ άλλων, τα συστήματα  που η F-SYS θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία είναι μεγάλων διεθνών κατασκευαστών και περιλαμβάνονται αντικείμενα  όπως είναι η παροχή ισχύος (πεδία μέσης τάσης, συστήματα διανομής ισχύος (Βus bars, UPS, γεννήτριες), κλιματισμού (ψύκτες, κλιματιστικές μονάδες down flow), τα συστήματα υποδομών καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού κ.α.