Η Fasmetrics βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στη λίστα “Technology Fast 500, Europe - Middle East & Africa” που καταρτίζει η Deloitte και περιλαμβάνει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Fasmetrics είναι η μοναδική Ελληνική εταιρία που συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πίνακα της Deloitte και μάλιστα καταλαμβάνει φέτος την 18η θέση, ανεβαίνοντας σημαντικά από την 33η που κατείχε πέρυσι. Η Fasmetrics είναι εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υλικού και λογισμικού ασύρματων δικτύων και λειτουργεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στη χώρα, διαπιστευμένο κατά ISO17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).