Η Finvent, διεθνής πάροχος λογισμικών λύσεων για τη διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, γνωστοποίησε σήμερα την επέκταση της δραστηριότητάς της στην Ιταλία, βάσει νέας συμφωνίας της με το στρατηγικό συνεργάτη της, Advent Software.

H Finvent λειτουργεί από το 2001 ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος και κέντρο εκπαίδευσης της Advent Software στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Ιβηρικής και  Αφρικής, παρέχοντας επίσης πλήρες εύρος υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της, με πιστοποιημένους συμβούλους και με μεγάλη και επιτυχή εμπειρία στην υλοποίηση έργων σε πολλές χώρες.

Με την ανανέωση της στρατηγικής της συνεργασίας με την Advent Software, η Finvent αναλαμβάνει επιπλέον την αποκλειστική εκπροσώπηση του οίκου και στην ιταλική αγορά, η οποία, με περισσότερους από 200 επενδυτικούς οργανισμούς και περίπου 550 δις κεφάλαια υπό διαχείριση, αποτελεί για τη Finvent μία πολύ σημαντική πρόκληση.