Η Finvent, διεθνής πάροχος λογισμικών λύσεων για τη διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, γνωστοποίησε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της εγκατάστασης της επενδυτικής της πλατφόρμας (Finvent Investment Platform – FIP) στην Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, θυγατρική του ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη.

Μεταξύ των δύο εταιρειών υπογράφηκε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, αντικαθιστώντας υπάρχοντα συστήματα, θα κάνει πλέον χρήση των λύσεων που παρέχει η Finvent σε όλο το εύρος της ροής εργασιών. Συγκεκριμένα, θα υποστηρίζει το πλήρες εύρος των εργασιών στους τομείς τόσο των ιδιωτών πελατών όσο και στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται ο οργανισμός, και θα βασίζεται στις λύσεις τις Advent Software που παρέχει αποκλειστικά η Finvent.