Η Finvent ολοκλήρωσε την μετάβαση των συστημάτων της Alpha Bank στη νέα ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη επενδυτική της πλατφόρμα, Finvent Investment Platform.

Η Finvent υποστηρίζει με τις λύσεις των προϊόντων της Advent Software την Ιδιωτική και Επενδυτική Τραπεζική της Alpha Bank (Private Banking, Asset Management) σε όλο το εύρος της ροής εργασιών, όπως είναι η διαχείριση πελατειακών σχέσεων και η διαχείριση συναλλαγών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.