Την Ισραηλινή startup εταιρεία SAIPS η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς του computer vision και του machine learning εξαγόρασε προ ημερών η αυτοκινητοβιομηχανία Ford.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τελευταίας να αναπτύξει οχήματα που θα μπορούν να κινούνται δίχως οδηγό μέχρι το 2021. Η SAIPS, που ιδρύθηκε το 2013 και παρέχει σειρά αλγοριθμικών λύσεων, αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη οντότητα εντός του πλαισίου της Ford.