Η Ariston BTS σε συνεργασία με την Forthnet έτρεξαν από κοινού δοκιμαστικά tests με στόχο τη μεταφορά τηλεοπτικού σήματος πάνω από δίκτυο IP.

Ύστερα από μακρά αξιολόγηση-τεχνικούς ελέγχους και στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων προϊόντων, η Forthnet προχώρησε σε προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος από τον καναδικό οίκο Evertz. Η προμήθεια αφορά σε συστήματα μεταφοράς συμπιεσμένου κατά MPEG2 τηλεοπτικού σήματος (ASI), με χρήση IP Encaptulators πάνω σε metro ethernet δίκτυο (Layer 2). Η πρώτη εφαρμογή των ASI to IP encapsulators, εξυπηρετεί την μεταφορά τηλεοπτικού σήματος από την Κύπρο στην Αθήνα.