Η Forthnet ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης τηλεπικοινωνιακής λύσης για την εταιρεία Άκτωρ, του ομίλου Ελλάκτωρ.

Με όχημα το ιδιόκτητό δίκτυό της, αλλά και τις υπηρεσίες Forthnet Internet Leased Lines και Forthnet My Link, η Forthnet δημιούργησε μια ευέλικτη και άμεσα αναβαθμίσιμη λύση μέσω οπτικής ίνας (FTTB) στα κεντρικά γραφεία της Άκτωρ. Μάλιστα, η Forthnet έχει και την ευθύνη διαχείρισης, παρακολούθησης και συντήρησής αυτών των υποδομών, αλλά και του απαιτούμενου εξοπλισμού. Ακόμα, ενεργοποίησε  υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μέσω μόνιμης σύνδεσης, με φορητότητα αριθμών για τα κεντρικά γραφεία της.

Συνδυαστικά, σχεδίασε και υλοποίησε ιδιωτικό δίκτυο μέσω του οποίου τρία σημεία παρουσίας της εταιρείας σε Αττική και Θεσσαλονίκη συνδέονται μεταξύ τους, ώστε κρίσιμα δεδομένα όπως τεχνικά σχέδια, να είναι προσβάσιμα με ασφάλεια από όποιο σημείο της Ελλάδας είναι απαραίτητο. Τέλος, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Forthnet ανέλαβε να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όλες τις ημέρες και ώρες του χρόνου στην Άκτωρ.