Για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι οργανισμοί χρειάζεται να αναπτύξουν νέους τρόπους για να συνδέουν μεταξύ τους χρήστες, συσκευές, δεδομένα, εφαρμογές και υπηρεσίες.

Για να το καταφέρουν αυτό, υιοθετούν μια πληθώρα αρχιτεκτονικών και υπηρεσιών βασισμένων στο cloud που τους επιτρέπουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς με μεγαλύτερη ευελιξία, να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες των χρηστών και των απαιτήσεων σε πόρους και τέλος να παραμένουν κοντά με τους πελάτες τους.

Τα σημερινά δίκτυα αποτελούν στην πραγματικότητα μια συλλογή από διαφορετικά δικτυωμένα οικοσυστήματα (παραδοσιακά συστήματα, private cloud, WANs και SD-WANs, IoT, public cloud –συμπεριλαμβανομένων Infrastructure and Software as a Service [IaaS και SaaS] πλατφορμών – καθώς και χρήστες με έντονη mobile δραστηριότητα) που συγχρονίζονται μεταξύ τους.

Σε αυτό το δίκτυο των δικτύων, τα δεδομένα χρειάζεται να διακινούνται ελεύθερα ανάμεσα σε περιβάλλοντα, να υποβάλλονται και να συσχετίζονται επανειλημμένα και να παραδίδονται αυτόματα σε εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες μέσα από μια πληθώρα εφαρμογών και υπηρεσιών.

Προκειμένου να επιτευχθούν, ωστόσο, τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από την κλίμακα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το cloud, τα στοιχεία των δεδομένων και της ασφάλειας σε όλα τα περιβάλλοντα θα πρέπει να ολοκληρώνονται, να είναι ορατά και να μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αυτοματοποιημένη προστασία.

Επειδή, όμως, κάποια από αυτά τα δεδομένα διαχειρίζονται σε τοπικό επίπεδο,  κάποια άλλα είναι γεωγραφικά διασκορπισμένα και μερικά διατηρούνται σε δίκτυα τα οποία ανήκουν και διαχειρίζονται από third party παρόχους υπηρεσιών, η προστασία και η διαχείρισή τους με ένα τρόπο που τα συνδέει όλα αυτά μεταξύ τους – προκειμένου να ενοποιήσει την ορατότητα και τον έλεγχό τους – είναι προβληματική.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της ESG Research, το 62% των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας θεωρεί δύσκολο να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο ορατότητας σε workloads που βασίζονται στο cloud, σε σχέση με αυτά που βρίσκονται στα φυσικά τους δίκτυα. Παράλληλα, το 56% αναφέρει ότι οι τρέχουσες δικτυακές λειτουργίες και διαδικασίες προστασίας των οργανισμών τους δεν διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο αυτοματισμού και ενορχήστρωσης που απαιτείται για το cloud.

Μειώνοντας την «επιφάνεια προσβολής» στο cloud μέσω της ορατότητας και του ελέγχου
Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η Fortinet επέκτεινε τα κεντρικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής Security Fabric, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βιώσουν στα cloud περιβάλλοντά τους το ίδιο επίπεδο κυβερνοασφάλειας και ευφυΐας αντιμετώπισης απειλών όπως στα φυσικά τους περιβάλλοντα. Οι,δε, πιο πρόσφατες βελτιώσεις της αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανόμενου του πρόσφατου FortiOS 5.6, εγγυούνται ευέλικτη, end-to-end ασφάλεια στο cloud για επιχειρήσεις και service providers.