Το διοικητικό συμβούλιο της France Telecom (FTE) έδωσε την έγκρισή του για την υποβολή προσφοράς εξαγοράς της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και της ιστοσελίδας της.

Η France Telecom έχει δημιουργήσει κοινοπραξία με την Groupe SFA PAR, η οποία ελέγχει τίτλους όπως η εβδομαδιαία Le Nouvel Observateur και με τον ισπανικό όμιλος Promotora de Informaciones SA (PRS.MC) ή Prisa στη προσπάθεια της να αγοράσει πλειοψηφικό πακέτο στην Le Monde SA, την εκδοτική εταιρεία της εφημερίδας.

Η προσφορά ακολουθεί την απόφαση της διοίκησης της Le Monde να θέσει προς πώληση το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας με στόχο την αποπληρωμή δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση αυτή τερματίζει το μοντέλο ελέγχου της εφημερίδας από τους ίδιους τους δημοσιογράφους που εφαρμόστηκε με επιτυχία για περίοδο σχεδόν 60 ετών.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών εκπνέει σήμερα Δευτέρα, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Le Monde θα συναντηθεί στις 28 Ιουνίου για να λάβει μια απόφαση. Η France Telecom, η οποία ανήκει εν μέρει στο γαλλικό κράτος, είναι έτοιμη να προσφέρει από 50 εκατ. έως 60 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συνολικής προσφοράς για την εξαγορά της Le Monde.