Η Fugro Oceanor ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) που αφορά στην προμήθεια-εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στις κλιματικές αλλαγές και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος (πρόγραμμα Ποσειδών ΙΙΙ).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην υλοποίηση συστήματος παρατήρησης και πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στις κλιματικές αλλαγές και στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αφορά, επίσης, στη δημιουργία παρατηρητηρίου πυθμένα (πλατφόρμα) με δυνατότητα φιλοξενίας διαφόρων μονάδων αισθητήρων περιλαμβανομένων των παρακάτω: α) Υποσύστημα εντοπισμού Tsunami, β) Υποσύστημα φυσικών παραμέτρων και γ) Υποσύστημα χημικών παραμέτρων – αερίων. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 498.133 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.