Η Fujitsu επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και ολοκλήρωσης τεχνολογιών HPC, μέσω της εξαγοράς της ICT AG, μιας εξειδικευμένης εταιρείας συμβουλευτικής και ολοκλήρωσης τεχνολογιών HPC με έδρα το Aachen.

Η εξαγορά, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2011, ενισχύει τη δέσμευση της Fujitsu στην αγορά τεχνολογίας HPC στη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), στην οποία η Fujitsu προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση τεχνολογιών HPC. Η προσφερόμενη λύση βασίζεται σε εξυπηρετητές x86 PRIMERGY καθώς και συστήματα εξυπηρετητών rack και blade, middleware και δικτύων InfiniBand. Το χαρτοφυλάκιο ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την προσθήκη τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα benchmarking, πιστοποίησης και ολοκλήρωσης λύσεων HPC.