Η Fujitsu Technology Solutions επέλεξε για την B2B βάση δεδομένων της στην Cloudbiz ώστε να την ενημερώσει, επικαιροποιήσει και να εξασφαλίσει ακριβή και συνεπή δεδομένα.

Η Cloudbiz ανέλαβε για λογαριασμό της Fujitsu Technology Solutions, την αποτελεσματική εκκαθάριση, συντήρηση και συνολική επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του οργανισμού, δημιουργώντας έτσι, ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας, πώλησης και προώθησης προϊόντων καθώς και υπηρεσιών. Τα οφέλη που θα προσκομίσει η Fujitsu, μεταξύ άλλων, είναι οι αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες ενέργειες μάρκετινγκ και πωλήσεων, τα ταχύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, η βελτιστοποίηση επικοινωνίας καθώς και η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών της.