Πενταετές συμβόλαιο αξίας 65 εκατ. στερλινών προκειμένου να υλοποιήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τελικών χρηστών της Centrica υπέγραψε η Fujitsu.

Συγκεκριμένα, η τελευταία αναμένεται να μετασχηματίσει πλήρως τις ΙΤ υπηρεσίες που αφορούν τους τελικούς χρήστες ώστε να δημιουργήσει μια περισσότερο ασφαλή, κλιμακούμενη όσο και ευέλικτη υπηρεσία που στον πυρήνα της θα διαθέτει τη φορητότητα. Κάτι που θα γίνει πραγματικότητα για την Centrica μέσω της υιοθέτησης των Windows 10, Office 365 και των λύσεων digital hybrid της Fujitsu, τόσο στις εγκαταστάσεις της όσο και στο cloud. Σημειώνεται πως η εντεινόμενη πραγματικότητα του ψηφιακού επιχειρηματικού μετασχηματισμού και εν γένει αλλαγής αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό θέμα συζήτησης του συνεδρίου Digital Business Transformation, το οποίο διοργανώνει στις 30 Μαϊου το περιοδικό netweek, όπου μία σειρά από διεθνείς keynote και Έλληνες expert ομιλητές θα επιχειρήσουν να αποτυπώσουν μια ολοκληρωμένη και ολιστική εικόνα για την Ψηφιακή Επιχείρηση ενώ θα αναζητηθούν η διαδρομή, οι μεθοδολογίες, οι τεχνολογίες και πρακτικές που οδηγούν προς την επιτυχημένη εφαρμογή και ολοκλήρωσή της.