Την… πόρτα που οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό προς τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε όσες μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς διαθέτουν υποκαταστήματα «άνοιξε» η Fujitsu μέσω της παροχής ταχύτερων και περισσότερο οικονομικών πληροφοριακών συστημάτων.

Η νέα διαμόρφωση PRIMEFLEX Cluster-in-a-box μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 60 εικονικά desktops, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν με ακόμη πιο εύκολο τρόπο “Fast IT” λύσεις, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν ουσιαστικά on-site IT υποστήριξη. Το PRIMEFLEX Cluster-in-a-box έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο στη χρήση και ασφαλές, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των απαιτήσεων σε επίπεδο επιχειρηματικού λογισμικού και αποθήκευσης δεδομένων.