Σύμφωνα με την Gartner, οι εταιρείες που κατατάσσονται στην κατηγορία "Leaders" έχουν τις ανώτερες δυνατές βαθμολογίες με κριτήρια την εκτελεστική τους ικανότητα και το βαθμό πληρότητας του οράματός τους, έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις και είναι προετοιμασμένες για το μέλλον, με σαφώς διατυπωμένο όραμα, διαθέτουν ισχυρούς συνεργάτες στο δίκτυο, έχουν παρουσία σε περισσότερες από μία περιοχές, σταθερές οικονομικές επιδόσεις, ευρεία υποστήριξη για πλατφόρμες και καλή υποστήριξη πελατών.

Επιπλέον, κατέχουν κυρίαρχη θέση σε μία ή περισσότερες τεχνολογίες ή κάθετες αγορές. Φέτος, δίνουμε περισσότερη έμφαση σε τεκμηριωμένες υλοποιήσεις επιπέδου enterprise, στην ενοποίηση με άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές και πόρους αποθήκευσης περιεχομένου, στην ενσωμάτωση δυνατοτήτων Web 2.0 και XML, καθώς και στην εστίαση σε κάθετες διεργασίες και οριζόντιες λύσεις. Οι εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο μετασχηματισμό της αγοράς.

Με τη λύση Oracle Enterprise Content Management Suite 11g, η Oracle παρέχει μια πλήρη, ενοποιημένη και υψηλής απόδοσης λύση διαχείρισης περιεχομένου που βοηθάει τους οργανισμούς να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν τα κόστη και να βελτιώσουν την ασφάλεια του περιεχομένου.