Η Gartner, Inc. κατέταξε πρόσφατα το Siebel CRM της Oracle στην κατηγορία "Leaders" των εκθέσεών της για το 2010, με τίτλο "Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management" και "Magic Quadrant for CRM Customer Service Contact Centers".

Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Magic Quadrants που εφαρμόζει η Gartner, οι προμηθευτές κατατάσσονται σε ένα συγκεκριμένο τεταρτημόριο της αγοράς με κριτήρια το βαθμό πληρότητας του οράματός τους (Completeness of Vision) και την εκτελεστική τους ικανότητα (Ability to Execute) με βάση αυτό το όραμα.

Ο Anthony Lye, SVP, Oracle CRM δήλωσε: «Είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη λύση Siebel CRM της Oracle να κατατάσσεται στην κατηγορία “Leaders” των εκθέσεων Magic Quadrant της Gartner, διάκριση που πιστεύουμε ότι αποτελεί ακόμα μία επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη απάντηση στον τομέα του CRM για τις επιχειρήσεις. Στην αξιολόγησή μας, αυτές οι πρόσφατες εκθέσεις τεκμηριώνουν όχι μόνο την τοποθέτηση της λύσης Siebel CRM της Oracle στον κλάδο, αλλά και την τεράστια αξία που έχει για τους οργανισμούς».