Η Gartner τοποθετεί τη SAS στο τεταρτημόριο των ηγετών του Μagic Quadrant, στην πρόσφατη μελέτη της για τη διαχείριση πολυκαναλικών εκστρατειών για το 2008.

Σύμφωνα με την SAS, οι λύσεις customer intelligence σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 50% το 2007.