Η General Data Business A.E. σχεδίασε και υλοποίησε δίκτυο κορμού και επικοινωνιών της «Αρωγής», της νέας σύγχρονης κλινικής αποκατάστασης 200 κλινών του Ομίλου Euromedica, στη Θεσσαλονίκη.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονης και ενοποιημένης δικτυακής υποδομής. Η εγκατάσταση αφορά σε εσωτερικό δίκτυο Switching/ Routing για τη σύνδεση της κλινικής με το δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού της παρόχου και του Ομίλου Euromedica. Παράλληλα, υλοποιήθηκε ολοκληρωμένη λύση IP τηλεφωνίας και Ασύρματης επικοινωνίας που καλύπτει ένα κτήριο εμβαδού 17.000 m2. Το σύνολο του έργου υλοποιήθηκε με προϊόντα της εταιρείας Cisco Systems και υπηρεσίες της GDB.