Η General Dynamics IΤ, επιχειρηματική μονάδα της General Dynamics, υπέγραψε σύμβαση με το NCI Agency (NATO Communications and Information Agency) για την υλοποίηση της πιο σημαντικής αναβάθμισης στις τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού εδώ και χρόνια.

Το έργο μπορεί να διαρκέσει έως πέντε χρόνια και ο προϋπολογισμός του αναμένεται να πλησιάσει τα 140 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η General Dynamics θα συνεργαστεί με το NCI Agency για να υλοποιήσει μια σύγχρονη υποδομή private cloud που θα βελτιώσει τη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα των υποδομών ΙΤ του ΝΑΤΟ.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από μια σειρά φάσεων εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν: την αναβάθμιση των απαρχαιωμένων πληροφοριακών υποδομών, την ενεργοποίηση δυνατοτήτων επιχειρησιακής συνέχειας και disaster recovery, την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για το ΙΤ, την αύξηση της λειτουργικής ευελιξίας μέσω της δυναμικής ανακατανομής πόρων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, η General Dynamics IΤ θα δημιουργήσει Service Operations Centers που θα επιτρέπουν την εκτέλεση εντολών και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των παρεχόμενων από το ΝΑΤΟ υπηρεσιών ΙΤ. Οι εργασίες του έργου θα γίνονται με έδρα το Βέλγιο και θα πραγματοποιούνται σε πολλές από τις 28 χώρες της συμμαχίας.