Η ελληνική εταιρεία Gennet εισέρχεται στην επόμενη γενιά των τηλεπικοινωνιών, ενσωματώνοντας στα modem της το πρωτόκολλο IPv6.

Έτσι και οι τρεις οικογένειες προϊόντων που διαθέτει με ADSL ή VDSL σύνδεση (data router, IAD και miniOffice) υποστηρίζουν πλέον και IPv6, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα με αναβάθμιση λογισμικού και στα πλέον των 170.000 εγκατεστημένα τερματικά της εταιρείας.

Ουσιαστικά, είναι το πρώτο οικιακό modem που διατίθεται στην ελληνική αγορά με ταυτόχρονη λειτουργία IPv4 και IPv6, βοηθώντας τη μετάβαση στην νέα εποχή των τηλεπικοινωνιών. Η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι, «αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ότι στη χώρα αυτή μπορούμε όχι μόνο να παράγουμε αλλά και να προάγουμε την τεχνολογία».