Η Geomatics ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ορθοεικόνων για τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης στις περιοχές της ΒΑ Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2009. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 72.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.