Η Google είναι η κερδισμένη της δικαστικής «μάχης» με την Oracle που αφορούσε την παράνομη χρήση τμημάτων της γλώσσας προγραμματισμού Java, διαδικασία για την οποία η Oracle ισχυριζόταν πως οι ζημιές που προκλήθηκαν από αυτή την πράξη ξεπερνούσαν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως ανέφεραν στελέχη της Oracle, η εταιρεία αναμένεται να ασκήσει έφεση εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης. Υπενθυμίζεται πως η Google χρησιμοποιεί την Java στο λειτουργικό σύστημα Android για smartphone συσκευές, το οποίο με τη σειρά του βρίσκεται εγκατεστημένο σε περίπου 80% των φορητών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως ισχυρίζεται η πλευρά της Google, η επέκταση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε τμήματα του κώδικα με την ονομασία APIs (Application Programming Interfaces) θα απειλούσε τη συνολική διαδικασία της καινοτομίας.