Η Google κατηγορεί την Microsoft για αντιγραφή των αποτελεσμάτων της δικής της μηχανής αναζήτησης από το Bing.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Google, η εταιρεία έστησε μία παγίδα και διαπίστωσε ότι το Bing αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα αναζήτησης με εκείνα της δικής της μηχανής. Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι λέξεις – κλειδιά δεν βγάζουν κανέναν νόημα απολύτως. Η Google ανέθεσε σε μηχανικούς της να αντιστοιχίσουν άσχετες ιστοσελίδες με όρους αναζήτησης που δεν έχουν καμία λογική, όπως για παράδειγμα «hiybbprqag», «delhipublicschool40 chdjob» και «juegosdeben1ogrande».

Κατόπιν, οι μηχανικοί πραγματοποίησαν αναζητήσεις με τις εν λόγω φράσεις στο Google μέσω του Internet Explorer της Microsoft και έκαναν κλικ στους άσχετους συνδέσμους. εγκατασταθεί ο Internet Explorer της Microsoft. Πραγματοποίησαν αναζητήσεις στο Google με αυτές τις άσχετες λέξεις και κλίκαραν στους συνδέσμους των άσχετων ιστοσελίδων που είχε επιλέξει η εταιρεία τους. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν πως το Bing έδινε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα κατά την εισαγωγή των ίδιων λέξεων – κλειδιών.

Η Micosoft ισχυρίζεται από την πλευρά της ότι παρακολουθεί τις αναζητήσεις των χρηστών του Internet Explorer, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη τους, προκειμένου να συλλέγουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του Bing. Ωστόσο, υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στη διαδικασία.