Έχοντας ως απώτερο σκοπό να θέσει ένα «ανάχωμα» στην διαρκή φυγή κορυφαίου τεχνολογικού ταλέντου από την ίδια προκειμένου να συνεργαστούν με καινοτόμες επιχειρήσεις στην Silicon Valley, η Google ανέπτυξε και ξεκίνησε τη λειτουργία ενός incubator startup επιχειρήσεων με την επωνυμία “Area 120”.

Της τελευταίας αναμένεται να ηγηθούν οι Don Harrison και Bradley Horowitz, ενώ και ομάδες εργαζομένων της ίδιας της Google που θα έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο αναμένεται να γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα. Μάλιστα, θα είναι σε θέση να δεχτούν εξωτερική χρηματοδότηση για το project τους ή ακόμη και να ιδρύσουν μια εταιρεία υπό τη στέγη της Google.