Οι κανονιστικές αρχές της Γαλλίας και άλλως Ευρωπαϊκών χωρών ξεκίνησαν συντονισμένες διαδικασίες για την ρύθμιση των πρακτικών της Google, που αφορούν την ιδιωτικότητα των χρηστών, κλιμακώνοντας τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών να ανασχηματίσουν το πως οι παγκόσμιες εταιρίες διαχειρίζονται τα δεδομένα των χρηστών.

Το ρυθμιστικό όργανο της Γαλλίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει σε συνεργασία με κάποια ακόμη ρυθμιστικά όργανα της Ευρώπης να «δράσουν κατασταλτικά» εναντίον της Google, μετά την αποτυχία της εταιρείας να δώσει ακριβής και αποδοτικές απαντήσεις στην προειδοποίησης των 27 της Ευρώπης που εκδόθηκε τον Οκτώβριο, για την οποία θα διεξαχθεί ψηφοφορία στις 29 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εκδόθηκε τον Οκτώβριο από την Commission Nationale de l’Informatique et des Libertes (CNIL), η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών της από την Google δεν συνάδει με τους Ευρωπαϊκούς νόμους. Για τον λόγο αυτό προτείνουν στη Google να εφαρμόσει μία σειρά από αλλαγές. Η Google ανταπάντησε με τη σειρά της ότι οι πολιτικές της έχουν συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις προτεινόμενες πρακτικές/διαδικασίες της CNIL.

Η πρακτική της Google, που επιτρέπει στα δεδομένα να «μετακινούνται» μεταξύ εφαρμογών – όπως το Gmail και το YouTube – υπογραμμίζει το γιατί τα κανονιστικά όργανα της Ευρώπης για την ιδιωτικότητα τάσσονται εναντίον παρόμοιων πρακτικών των κολοσσών του internet.