Η Grant Thornton στην Ελλάδα επιλέχθηκε ως ένας από τους έξι οργανισμούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, που αποτελούν στρατηγικό συνεργάτη του Integrated Reporting Council (IIRC, www.integratedreporting.org) σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την κατάρτιση “Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης” (Integrated Reports).

Το IIRC αποτελεί μία διεθνή σύμπραξη στην οποία μετέχουν εποπτικοί φορείς, επενδυτές και εκπρόσωποι θεσμών και εταιρειών, και το οποίο μεταξύ άλλων, επιμελείται την ανάπτυξη του νέου Πλαισίου Οδηγιών (Integrated Reporting Framework) σχετικά με τη σύνταξη Εκθέσεων Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης.